Nytt fra Det Norske Baptistsamfunn

  1. Vi er inne i siste uke før påmeldingsfristen for lederkonferansen går ut. Det er fremdeles plass for flere i alle kategorier deltakere, og vi vil ha flest mulig med. Siste påmeldingsdag er 6. februar. Sørg for å melde deg innen fristen går ut. Vi gleder oss til flotte dager i fellesskap. http://baptist.no/lederkonferansen
  2. Rundt 1. desember sendte vi ut invitasjon til å nominere kandidater til ulike styrer og råd. Vi har fått noen tilbakemeldinger, men vil gjerne ha flere.  Mer informasjon og skjema til dette finnes på vårt nye intranett. Fristen for dette er 8. februar. Tilbakemeldinger sendes til undertegnede. http://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405996
  3. Siste frist for ajourføring av medlemslister pr 31. desember er satt til 15. februar. Mer informasjon på intranett. http://intranett.baptist.no/artikkel/article/1409715
  4. K-stud inviterer til sitt årlige medarbeiderkurs, 31. mars til 2. april. Videregående kurs i babysang er fulltegnet, mens det er plass til flere på korlederkurset og det viktige kurset om grenseoverskridende adferd, som alltid vil være relevant å ha god kunnskap rundt. Mer informasjon på intranett og K-studs egne sider. Påmeldingsfristen er 15. februar. http://k-stud.no/arets-kurs-en-mulighet-for-a-laere-mer/
  5. Blink, med landsmøtet og sommerfesten, er også til sommeren lagt til Stavern. Vi starter med landsmøtet 5. juli kl 14.00 og avslutter etter gudstjenesten søndag 9. juli. Vi vil presentere program og påmelding innen lederkonferansen i mars, men kan allerede nå røpe at vi fredag kveld inviterer til konsert i Stavernhallen etter kveldsmøtet med lovsangsartisten Solveig Leithaug, som vi gleder oss til å høre.
  6. Vi lanserte ny utgave av intranett før jul. Det har vi skrevet om tidligere, men vil gjerne presisere også i dag at vi tar mål av oss til at all relevant informasjon som trengs finnes tilgjengelig. Søk-funksjonen fungerer godt og alle saker vi skriver om i denne typen e-poster vil vi legge som nyheter på intranett. De nyeste ligger på oppslagsiden, mens alle ligger sortert på publiseringsdato under menypunktet nyheter. De siste nyhetene skal også bli tilgjengelige på medlemssystemet slik de siste nyhetene fra nettsidene allerede er der. Bruk gjerne litt tid til å orientere deg i menyene, slik at du vet hvor du skal lete etter ting. http://intranett.baptist.no/