Pastoren vår, Dag Frode, kommer fra Arendal. Han utdannet seg opprinnelig til tømrer og jobbet innen det faget i nesten 10 år, før han gikk inn i en ny prosess og tok et nytt valg, i tro, ved å starte på utdannelsen til pastor. Utdannelsen tok han på det som nå heter Høgskolen for Teologi og Ledelse, den gang, SALT. Dag Frode har vært svært aktiv i Arendal Baptistmenighet i mange år. Spesielt engasjert har han vært i barne- og ungdomsarbeid og han har et stort hjerte for den nye generasjonen. Etter 3 år i Stavanger har nå Dag Frode og familien flyttet tilbake til Arendal. Dag Frode pendler nå mellom Arendal og Stavanger.

Profile details