Barn og unge

Home / Barn og unge

Kontaktinformasjon Søndagsskolen

Kontonummer for medlemskontingent (minimum 50 pr kalenderår) 3201.29.89287.

Hovedleder for søndagsskolen er Gunhild S. Røyseland, tlf 99319289.