Innlegg

SØNDAGSSKOLEN

Vi har i 2021, hatt svært få fysiske søndagsskole-samlinger på grunn av strenge smittevern-regler. Følg med på søndagskolens Facebook gruppe: Søndagskolen i Stavanger Baptistkirke. Der kommer all informasjon om søndagens samling, hvor, når og i hvilken form. Google Meet-søndagsskole (på nettet), inviteres via Facebook og mail. Starter 10:15 med litt prat med alle barna for...