Innlegg

Gave til menigheten

Ønsker du å gi en gave til menigheten? Vipps: #108826 Kontonummer til skattefrie gaver: 3280 20 71875

Innlegg

Menighetsrådet

Leder: Roar Myrvang   Nestleder: Beniamin Mecea   Styremedlemmer: Ole Johan Skjæveland   Gunhild Strømme Røyseland   Hans Inge Olsen   Luiza Karla Faur   Kristin Aasheim Krunenes   Dag Frode Vaagsnes Vara:               Siri Moghimi   Per Svendsen