Menighetsrådet

Leder: Roar Myrvang

 

Styremedlemmer:

Beniamin Mecea

 

Gunhild Strømme Røyseland

 

Hans Inge Olsen

 

Kristin Aasheim Krunenes

 

 

 

 

 

 

 

Siri Moghimi

 

Helene Kyllingstad

 

Vara:

Per Svendsen

 

Biruk Abebe