Menighetsrådet 2023

Leder:

Roar Myrvang

Alder: 62

Hvor lenge har du vært med i Stavanger Baptistmenighet? Jeg har vært medlem i 25 år.

Hva er din tjeneste? Pianospill.

Tlf: 949 72 415     e-post: roar.myrvang@outlook.com

 

Sekretær:

Kristin Aasheim Krunenes

Alder: 62 år.

Hvor lenge har du vært med i Stavanger Baptistmenighet? 38 år.

Hva er din tjeneste? Jeg er sekretær i menighetsrådet og er med som Gudstjenesteleder.

Tlf: 413 26 688     e-post: kaakrunenes@gmail.com

 

Styremedlemmer:

Beniamin Mecea

Alder: 49

Hvor lenge har du vært med i Stavanger Baptistmenighet? Jeg har vært i menigheten i 22 år.

Hva er din tjeneste? Jeg tjener gjennom musikk og litt forkynnelse.

Tlf: 907 70 451     e-post: mecea@mecea.com

Gunhild Strømme Røyseland

Alder: 55 år.

Hvor lenge har du vært med i Stavanger Baptistmenighet? Vært med i Stavanger Baptistmenighet siden 1982, men bodde vekke i 5 år, så totalt blir det 35 år.

Hva er din tjeneste? menighetsrådet, Supersøndagene, Søndagsskolen og veileder/ samtalepartner.

Hans Inge Olsen

Alder: 55

Hvor lenge har du vært med i Stavanger Baptistmenighet? Har vært medlem i 28 år.

Hva er din tjeneste? Involvert i teknikk og alt som handler om kirkens bygninger.

Tlf: 415 31 504     e-post: hansiols@online.no

 

 

 

 

 

 

 

Siri Strømme Moghimi

Alder: 53

Hvor lenge har du vært med i Stavanger Baptistmenighet? Jeg har gått i kirka i ca. 34 år, ble med i slutten av tenårene.

Hva er din tjeneste? Har hatt mange forskjellige oppgaver, bl.a. barnekor, søndagsskole, menighetsråd, ungdomsarbeid og lede gudstjeneste. Akkurat nå er jeg engasjert i å lede i lovsang, være med i menighetsråd, matutdeling og lede noen gudstjenester. 

Tlf: 450 12 115     e-post: sirimoghimi@hotmail.com
Ciin Hau Dim

 

Vara:

Helene Kyllingstad

Alder: 35

Hvor lenge har du vært med i Stavanger Baptistmenighet? Fram til jeg va 6 år gikk jeg i menigheten med familien. Da flyttet vi fra Stavanger. Jeg har gode minner fra gudstjenester og søndagsskolen. I 2010 begynte jeg på nytt å gå i menigheten, siden jeg flyttet til byen på grunn av studiene. Har vær medlem siden 2013
Hva er din tjeneste? Jeg er medlem av menighetsrådet. Bidrar noen ganger med sang. 

 

Tlf: 976 45 499     e-post: helene.kyllingstad@lyse.net

 

Per Svendsen

Alder: 50 år.

Hvor lenge har du vært med i Stavanger Baptistmenighet? Kom til menigheten i 1993 mens jeg studerte til sykepleier.

Hva er din tjeneste? Jeg deltar i musikk og teknikk og er vara i menighetsrådet.

Tlf: 924 01 558     e-post: per.max.svendsen@gmail.com