Menighetsrådet

Leder: Roar Myrvang

 

Nestleder: Beniamin Mecea

 

Styremedlemmer:

Ole Johan Skjæveland

 

Gunhild Strømme Røyseland

 

Hans Inge Olsen

 

Luiza Karla Faur

 

Kristin Aasheim Krunenes

 

Dag Frode Vaagsnes

Vara:

 

 

 

 

 

 

 

Siri Moghimi

 

Per Svendsen