Innlegg

SØNDAGSSKOLEN

Vi har i 2021, hatt svært få fysiske søndagsskole-samlinger på grunn av strenge smittevern-regler. Følg med på søndagskolens Facebook gruppe: Søndagskolen i Stavanger Baptistkirke. Der kommer all informasjon om søndagens samling, hvor, når og i hvilken form. Google Meet-søndagsskole (på nettet), inviteres via Facebook og mail. Starter 10:15 med litt prat med alle barna for...

Innlegg

Matutdeling

Stavanger Baptistmenighet har fått en hyggelig forespørsel fra Den Frie Evangeliske forsamling om å bli med på matutdeling på Evangeliehuset. Det begynte med at Evangeliesenteret tok kontakt med Den Frie Evangeliske Forsamling. DFEF tok igjen kontakt med oss. Målet er å nå økonomisk svake familier og enkeltpersoner i området rundt kirken. Vi har tatt kontakt...

Innlegg

Menighetsrådet

Leder: Roar Myrvang   Nestleder: Beniamin Mecea   Styremedlemmer: Ole Johan Skjæveland   Gunhild Strømme Røyseland   Hans Inge Olsen   Luiza Karla Faur   Kristin Aasheim Krunenes   Dag Frode Vaagsnes Vara:               Siri Moghimi   Per Svendsen