SØNDAGSSKOLEN

Søndagsskole i kirka: Starter med fellessamling i møtesalen, der vi ofte har en sang og kort bønn. Ofte en liten titt i skattekista. Samlingen fortsetter i søndagskolerommet i underetasjen, og varer til gudstjenesten er slutt. For å ivareta smittevern, er det flott om foreldre til barn i førskolealder kan være med ned, eventuelt sende med en annen voksen. Dersom du vet at barnet ditt ofte er sulten i 12-tiden, så kan det være lurt med en matpakke. Vi kan ordne saft eller vann.

Sprell Levende: Er et skreddersydd pedagogisk opplegg vi bruker som er laget for kristent arbeid med barn (ca. 3-10 år). Det er et læringsverktøy som tar utgangspunkt i barnets tro, med nyskrevne samlinger for hvert halvår. Vi får tips og idéer til samlinger og hjelp til formidling med animasjonsfilmer, lekefortelling, dukketeater og mye mer. Musikkvideoer og nyskrevne sanger. Opplegg for undring over bibelfortellingen

 

Supersøndag: Ca. en søndag i måneden ønsker vi at hele menighets-familien kan ha en felles samling i møtesalen. Legger opp samlingen slik at det kan være litt for alle aldersgrupper. Vi kan inspirere hverandre, be for hverandre og bli bedre kjent. Barna setter stor pris på at vi ser dem og husker navnet deres.

Ledere: Britt Elin, Lena, Gunhild, Dim og Karoline. Vi har en god medhjelpere : Sian. Prøver også å engasjere noen av de eldste guttene og håper på å få til et SLUSH-kurs (Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere). Gunnar hjelper med økonomien og er med ved behov.

Dersom du som forelder tenker at søndagsskole er noe du vil engasjere deg i, enten med praktiske oppgaver, ordne med teknikk eller delta i formidling, så send gjerne en e-post til sondagsskolen@baptistkirken.net